Verwacht

Er worden voor nu geen puppy’s verwacht

Onlangs is onze Hermelien gedekt door Arthas, wij verwachten begin oktober 2018 te kunnen zeggen of zij drachtig is